STICHTING DUTCH AFRICAN BADGER PRIVACYBELEID 

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Dutch African Badger kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dutch African Badger, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dutch African Badger verstrekt. Dutch African Badger kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Dutch African Badger gegevens nodig heeft
Dutch African Badger verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dutch African Badger uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Dutch African Badger gegevens bewaart
Dutch African Badger bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Dutch African Badger verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Dutch African Badger worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dutch African Badger gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Dutch African Badger maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dutch African Badger bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Dutch African Badger te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dutch African Badger heeft hier geen invloed op.

Dutch African Badger heeft Google geen toestemming gegeven om via Dutch African Badger verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dutchafricanbadger.com. Dutch African Badgerzal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveilgen
Dutch African Badger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dutch African Badger maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dutch African Badger verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dutch African Badger op via info@dutchafricanbadger.com. www.dutchafricanbadger.com is een website van Dutch African Badger. Dutch African Badger is als volgt te bereiken:

Dutch African Badger
Barbaralaan 206

4834 SM Breda

The Netherlands

Arnoud van der Klis
(+31) 06 51 08 26 96

info@dutchafricanbadger.com

 

Stichting Dutch African Badger

Barbaralaan 206

4834 SM Breda

The Netherlands
Arnoud van der Klis
(+31) 06 51 08 26 96

info@dutchafricanbadger.com

Beleidsplan Dutch African Badger

Copyright 2019 | Dutch African Badger